Agenda

Aan allen die geïnteresseerd zijn in samen-muziek-maken.

Nadat vorig jaar door Corona de jaarlijkse Ensembledag voor amateurmusici niet kon doorgaan is er nu, na de versoepeling van de maatregelen, opnieuw een mogelijkheid om een Ensembledag te organiseren in de Jisper Kerk te Jisp. De programmaraad van de Jisperkerk heeft als datum daarvoor vastgesteld: zondag 14 november 2021.

Uitgangspunt van deze dag is dat amateurmusici, die graag samen spelen met anderen, de gelegenheid krijgen om laagdrempelig aan publiek te laten horen met hoeveel plezier zij dat doen. De ensembledag is bedoeld voor ensembles waarvan tenminste één persoon in de provincie Noord Holland woont.

De opzet van de dag is zoals in voorgaande jaren: ieder ensemble krijgt gedurende een half uur de gelegenheid om een of meerdere muziekstukken te spelen. Dit tijdslot is inclusief op het podium gaan zitten, stemmen en na afloop applaus in ontvangst nemen. De dagindeling wordt door ons (de programmaraad) gemaakt op basis van de gegevens die wij van deelnemers ontvangen.

Amateurmusici kunnen zich vanaf nu melden door een e mail te sturen naar :  p.hoenderdaal@ziggo.nl  en te melden met hoeveel personen een ensemble wordt gevormd. Ook is het voor ons van belang om te weten of het ensemble klassieke muziek speelt of wereldmuziek of jazz of populair of anderszins. Voor een programmaboekje en PR zullen wij in een later stadium vragen om gegevens en een foto van het betreffende ensemble.

Nadere informatie is te verkrijgen bij

Pauline Hoenderdaal tel. 075-6875635 of 0612467305 . e mail: p.hoenderdaal@ziggo.nl

Namens de programmaraad van de Jisperkerk,
Pauline Hoenderdaal.