Dorpsvisie

De werkgroep Dorpsvisie Jisp bestaat uit inwoners van het dorp;

Dorpsvisie Margo Planthof

 

 

 

 

 

Kees van de Nes, Jim Praag, Paulina Bos, Margo Planthof, Frank Jonker, Jos Wezel, Arlene Voogd, Petra Zijp, Seiny Klopper en Nico Koelemeijer.

 

 

 

 

Werkgroep Dorpsvisie Jisp streeft naar een leefbaar dorp voor nu en in de toekomst. Met voorzieningen, een dorpsschool, een gezond verenigingsleven en evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten.

De werkgroep wil daarom samen met de dorpsbewoners werken aan een ambitieboek. Een boek waarin u uw ideeën en wensen kan delen, zonder dat er bestuurders en beleidsmakers aan te pas komen. Uw ideeën zijn van grote betekenis voor de toekomst.

In het dorp circuleerden een aantal ambitieboeken, waarin iedereen zijn wensen en dromen kon uitbeelden en/of opschrijven. De ideeën worden gebundeld tot een visie en ingeleverd bij de overheden, zoals gemeente Wormerland.